Har du problemer med at se nyhedsbrev. Prøv dette link: {{VIEW_URL}}

Nyhedsbrev fra Københavns Kommune Områdefornyelsen Sundby sat i bero - Nyhedsbrev for Områdefornyelse Sundby

OMRÅDEFORNYELSEN SUNDBY SAT I BERO
Københavns Kommunes Teknik – og Miljøforvaltning har sat en række anlægsprojekter i bero, heriblandt Områdefornyelsen Sundby.


København vokser og dermed stiger også kommunens behov for at bygge nye skoler og børnehaver, udbygge idrætsfaciliteter, renovere plejehjem og meget mere. Derfor er alle kommunens forvaltninger de senere år i stigende grad begyndt at have flere anlægsprojekter. Når de andre forvaltninger skal anlægge mere, kan Teknik og miljøforvaltningen anlægge mindre, fordi kommunen som helhed skal holde sig inden for det samlede anlægsmåltal for Københavns Kommune. Et måltal, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen for at forebygge en overophedning af økonomien i en tid, hvor der travlhed og fuld beskæftigelse i byggebranchen.

POLITISK BESLUTNING
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar valgte det politiske flertal, der indgik budgetaftalen 2019, hvilke anlægsprojekter i Teknik og miljøudvalgets anlægsportefølje, der skal fortsætte eller igangsættes i 2019.
Det politiske råderum har bl.a. været begrænset af, at midlerne til anlæg i vidt omfang allerede var reserveret til udbetaling af støtte til bygningsfornyelsesprojekter, hvor der er givet tilsagn i henhold til byfornyelsesloven, til investeringspuljeprojekter og til projekter, som er under udførelse og vil blive fordyrede, hvis man standser dem.

Beslutningen betyder, at en lang række anlægsprojekter bliver sat i bero. Områdefornyelsen Sundby er et af dem.
Det får følgende konsekvenser:

SEKRETARIATET
Berosættelsen betyder, at der må bruges så få midler som muligt til områdefornyelsen Sundby i 2019. Sekretariatet er finansieret af disse midler og kan dermed ikke aflønnes i resten af 2019. Derfor er sekretariatet lukket i resten af 2019. Planen er at starte sekretariatet op igen i januar 2020.

PROJEKTERNE
Områdefornyelsens projekter sættes ligeledes i bero. Der bliver ikke arbejdet på projekterne i resten af 2019, ligesom at projektudviklingsgrupper sættes på pause. Planen er at starte projekterne op igen i januar 2020.

PULJERNE
Områdefornyelsens puljer bliver også sat på pause i 2019. Det betyder, at de fire ansøgningsfrister i 2019, der allerede er annonceret, annulleres og at man ikke kan søge støtte fra Områdefornyelsen i 2019. Planen er, at puljerne starter op igen i 2020.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til sundby@tmf.kk.dk