Har du problemer med at se nyhedsbrev. Prøv dette link: {{VIEW_URL}}

Nyhedsbrev fra Københavns Kommune Nyhedsbrev nr. 11 / Juli 2016 - Nyt fra Byfornyelsen

Årets ansøgninger
Inden sommerferien rigtig banker på, vil vi overbringe de gode nyheder om, at Teknik- og Miljøudvalget d. 6. juni godkendte de indstillede ejendomme. Desværre nåede indstillingerne ikke at blive behandlet i Borgerrepræsentationen inden sommerferien som forventet. Derfor bliver det først i slutningen af august, at vi (forhåbentlig) kan sende tilsagn ud til de ejendomme, der opnår støtte.

Med de indstillede ejendomme energirenoveres 944 boliger. 57 boliger uden eget toilet får tidssvarende forhold og i alt etableres 134 wc/bad. 3 ejendomme får etableret fjernvarme, hvilket bevirker at vi, på tværs af alle indstillede ejendomme, forventer vi en gennemsnitlig energibesparelse på ca. 28 % - hvilket er flot over Klimaplanens mål på 20 %.

Når vi sender tilsagn ud, bliver det for nogle ejendomme desværre et betinget tilsagn. Staten har reduceret midlerne til København, og vi har derfor været nødt til at ændre vores procedure.

Også på genhusning er der med seneste ansøgningsrunde ændret lidt. Dette fordi vi hellere vil bruge de midler, vi har til mursten og nye projekter end til genhusning. Derfor er der skærpet fokus på minimering af disse udgifter, og det er nu ikke længere muligt for andels- og ejerforeninger at blive genhuset, hvis der er toilet i lejligheden.

Men alt i alt har det været endnu et spændende ansøgningsforløb og vi glæder os over de flotte resultater, vi nu har lagt frem for politikerne, og som de ser ud til at tage rigtig godt imod.

Rigtig god sommerferie fra os!


NY ANSØGNINGSFRIST
Som vi nævnte i det seneste nyhedsbrev, har vi arbejdet på et nyt årshjul for byfornyelsesprojekter. Det er vi nu klar til at lancere.

Udgangspunktet har været, at staten har lavet en række ændringer, der har en afsmittende effekt på vores arbejde. Vi har benyttet lejligheden til at tale med flere af jer tekniske rådgivere, ift. hvordan vi bedst tilgodeser jeres arbejdsprocesser og forløb med hhv. ansøgere, samarbejdspartnere og byggeprocessen.

Ansøgningsfristen er nu ændret, så den fremadrettet bliver 1. FEBRUAR - næste gang i 2017

Ansøgningsforløbet vil være nogenlunde som sidste år med to ansøgningsrunder og fortsat ske gennem Byfornyelsesportalen. På baggrund af de tilbagemeldinger vi har fået, har vi forsøgt at optimere forløbet fra ansøgning til byggeproces. Vi har forkortet vores sagsbehandlingstid, og skåret til hvor det er muligt. Vi vil gerne takke for alle kommentarer, engagement og dialogen med jer, der deltog. Det er vi rigtig glade for, og vi er selvfølgelig fortsat åbne over for flere kommentarer og forslag, så endelig skriv til os. Vi håber, at den lidt længere tid til ansøgningsfristen giver jer mulighed for at finde lige så mange gode ansøgninger med installationsmangler som i den seneste runde. Prioriteringerne for det kommende år vil fortsat være installationsmangler – særligt udeliggende toiletter.

I efteråret vil vi, som tidligere år, invitere til et rådgivermøde, hvor vi mere detaljeret informerer om prioriteringerne.

Se det nye ANSØGNINGSFORLØB


NETVÆRKSMØDE OM SOLCELLER OG TAGLØSNINGER
I maj 2016 havde Byfornyelsen, i samarbejde med Solar City Danmark og Kuben Management, et netværksmøde om solceller og fremtidige tagløsninger.

Formålet med konferencen var, at få udbredt resultaterne fra solcellekonkurrencen BYENS TAGE, inspirere vores samarbejdspartnere til nye gode løsninger ifm. solceller og tagboliger, samt informere om støttemuligheder ved Byfornyelse og Almene Boliger. Dagen skabte en god platform for netværksdannelse og samskabelse og det blev en velbesøgt konference med mange gode oplæg fra forskellige aktører.

Bl.a. et oplæg fra formanden for AB Landsdommergården – hvor vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen BYENS TAGE skal etableres og afprøves. Forsøgsprojektet vil påvise, at et solcelleanlæg godt kan betale sig, ud fra en beregning baseret på standard oplysninger, når det kobles sammen med et ’Smart system’. En kommende evaluering af solcelleanlægget vil vise udfaldet af forsøgsprojektet. Oplægget fra Krydsrum arkitekter fokuserede på tagboliger, deres potentiale ift. herlighedsværdi, lys, luft, rumlighed, og udsigt.

Sammensætningen af deltagere var meget blandet – tekniske rådgivere, almene boligorganisationer, producenter, innovationsfolk, Malmö Stad, Gate 21 og mange flere. Det er første gang, at der har været så stor en interesse for et af byfornyelsens arrangementer. Det er vi rigtig glade for! Det har vist sig, at en sammensætning af flere fagligheder kan skabe god opmærksomhed omkring de udfordringer, vi står overfor i dag. I dette tilfælde med opsætning af solceller, hvordan vi kan inspirere hinanden til den videre udvikling af solceller, tagboliger og bæredygtige tiltag.

Der forventes et ’Gå-hjem-møde’ ved AB Landsdommergården, når solcelletaget er etableret på ejendommen samt en publikation om solcellekonkurrencen i efteråret 2016.

”Vi vil gerne være med til at udbrede solceller i København, men vi skal også passe på byens egenart og er glade for løsninger, som løser begge udfordringer på en skalerbar og fleksibel måde.” Citat: Jan Christiansen – tidligere stadsarkitekt og fagdommer for BYENS TAGE konkurrence.

Omtale af Solcelle konkurrencen


Spar penge og CO2 - bliv partner i ENERGISPRING
Som partner i Energispring kan I spare penge, skåne miljøet og være med til at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad. Optimer driften, spar penge og opnå energibesparelser. Erfaringerne viser, at I typisk kan spare fem til ti procent af energiforbruget alene ved at optimere varmeanlægget og være bevidst om forbruget.

Som partnere i Energispring får I hjælp til at opnå energibesparelser i jeres ejendomsportefølje:
• Få tjek på varmeanlægget, så det kører optimalt
• Få hjælp til at overvåge jeres vand- og varmeforbrug , så I kan sætte ind præcis der, hvor der er flest besparelser at hente

For at blive partner i Energispring skal I:
• Underskrive en aftale, hvor I tilslutter jer målet om at spare energi
• Dele energidata og egne erfaringer med de andre i partnerskabet
• Deltage i fire årlige workshops om energioptimering af ejendomme

Som partner i Energispring medvirker I til at nå målet om at blive CO2 - neutral i 2025, som er ambitionen i Københavns Kommunes Klimaplan. I kan med andre ord profilere jer som energispringer. I bliver en vigtig del af Københavns klimaindsats.

Fakta om Energispring
Energispring er et partnerskab mellem Københavns Kommune, HOFOR, store bygningsejere, andelsbolig- og ejerforeninger, udlejningsejendomme, udlejere, administratorer og interesseorganisationer. Partnerskabet er etableret i 2016 og samarbejder om at energioptimere private ejendomme.

Kontakt: energispring@tmf.kk.dk.

ENERGISPRING - Se aftalen her


STØJISOLERING AF BOLIGER
Sidst, men ikke mindst - kan byfornyelsen meddele, at der i 2015 er udført arbejder vedrørende støjisolering på i alt 1474 byfornyelsesboliger i København.